Variation är nyckeln.


PopInWork är Sveriges första aktivitetsbaserade medlemskontor. Här bokar man ingen plats, utan tar den plats som passar ens arbetsuppgifter eller humör just då.

PopInWork är skapat av branschens främsta experter på utveckling och utformning av arbetsmiljöer och arbetssätt, Karin Ståhl och Karolina Mölldal. Vi vet vad som krävs för att skapa en riktigt bra arbetsplats med variation, ergonomiska möbler, lägesanpassad belysning och spetsig teknik som stödjer din arbetsvardag.

Var med och påverka din arbetsmiljö.


Vi uppdaterar arbetsmiljö och teknik hela tiden, bland annat genom olika samarbeten med väletablerade företag. Det är du och dina behov och vanor som är förutsättningen för detta. Var med och påverka.

Anpassa miljön efter det du ska göra – samarbete eller koncentration. Och alltid kreativitet.


Tillsammans med partners i branschen har vi skapat ett toppmodernt kontor för alla som vill ha en arbetsplats som stödjer arbetsvardagen på alla tänkbara sätt.